Klachtenprocedure

Wij doen iedere dag ons best om goede en passende zorg te leveren. Toch is het mogelijk dat u niet tevreden bent.  Dat vinden wij jammer om te horen, maar we vinden het belangrijk dat u het ons vertelt. Alleen op die manier krijgt u de zorg die u van ons verwacht (en mag verwachten) en alleen dan kunnen wij zorgen voor verbetering.

Voordat u zich verdiept in onze klachtenprocedure, vragen wij u:

Bespreek bij voorkeur in eerste instantie uw ongenoegen met de betreffende medewerker of de leidinggevende van het team waar u zorg van krijgt. Als dit niet tot verbetering leidt, kunt u uw klacht indienen via het klachtenformulier hieronder. Deze dient per post opgestuurd te worden;

Diligent HomeCare B.V.
Prins Mauritslaan 31
1171 LP, Badhoevedorp

Komen we er onderling niet uit?  Dan betreuren wij dat ten zeerste, en zijn we erop gericht er naar tevredenheid uit te komen. Voor een uitgebreide uitleg over de vervolgstappen (klachtenfunctionaris en geschillencommissie), verwijzen wij u naar onze “Klachtenprocedure Diligent HomeCare”.

Heeft u een vraag? Wij staan u graag te woord!

Ga naar de inhoud